február 10

Kötelező cégmódosítás és törzstőke emelés

Kötelező cégmódosítás és törzstőke emelés

Az új Ptk. hatályba lépését (2014. március 15.) megelőzően a cégjegyzékbe bejegyzett azon korlátolt felelősségű társaság (Kft.), amelynek törzstőkéje nem éri el a 3.000.000,- Ft összeget, legkésőbb 2016. március 15. napjáig köteles a törzstőkéjét 3.000.000,- Ft mértékűre felemelni, továbbá a létesítő okiratát köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangba hozni, valamint határozni a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.

április 24

Iustitia – a bekötött szemű istenség

Iustitia – a bekötött szemű istenség

A justice, vagyis az igazságosság a négy sarkalatos erény egyike, az okosság, a mértékletesség és a lelki erősség mellett. Fogalma az antik mitológiához nyúlik vissza, ahol női alakban ábrázolták. A görög mitológiában a tisztán látásról híres Themis lánya, Diké jelképezi, aki az igazságosság és a jog istennője, míg a rómaiaknál Iustitia szimbolizálja.